Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Vokál, Miroslav
  Tato práce je odbornou rešerší na téma konstrukce zásobníků s posuvem a orientací polotovaru používaných v průmyslu. Je v ní obsažen celkový přehled používaných zásobníků, používané druhy orientace polotovarů a na závěr ...
 • Analýza konstrukcí zásobníků s posuvem a orientací polotovaru 

  Lederer, Leoš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou orientačních a posuvných prvků polotovaru v násypkách a zásobníku. Jsou zde popsány jak teoretické možnosti, tak i několik příkladů orientace papírových dutinek z praxe. V závěru ...
 • Konstrukce mlýnku na zpracování hroznů 

  Šusta, Radek
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci mlýnku na zpracování hroznů. První část práce rešeršní se zaměřením na prostudování prodávaných mlýnků, ve druhé polovině je zaměřena na samotný návrh a konstrukci mlýnku.
 • Pásový dopravník 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé bakalářské práce na téma Pásový dopravník bylo navrhnout funkční koncepci šikmého pásového dopravníku na přepravování stavební drti na vzdálenost 22 m s převýšením 5 m. Práce obsahuje stručný popis základních prvků ...
 • Železobetonová konstrukce pro násypku na obilí 

  Jakubcová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem železobetonové konstrukce pro násypku na obílí. Konstrukce je umístěna z větší části v zemi a je jednou stěnou opřena o podzemní stěnu mlýna. Stěny jsou propojeny ...