Now showing items 1-6 of 6

 • Krystalizace nátěrových systémů na bázi epoxidových pryskyřic. 

  Seidlová, Michaela
  Krystalizace epoxidových pryskyřic na bázi bisfenolu A a bisfenolu F je přirozenou vlastnostní těchto oligomerů. Producenti nátěrových a jiných systémů na bázi těchto epoxidových pryskyřic však vyvíjí úsilí, aby krystalizační ...
 • Optimalizace metod pro stanovení trvanlivosti nátěrových systémů na dřevo 

  Škvařil, Michael
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací metod pro stanovení trvanlivosti nátěrových systémů na dřevo. Teoretická část se zaobírá podrobnou analýzou nátěrových systémů na dřevo včetně specifikace jejich složení, zejména se ...
 • Optimalizace požadavků na nátěrové systémy na dřevo 

  Bednářová, Ilona
  Práce se zabývá nátěrovými systémy na dřevo. Soustředí se na dělení nátěrových hmot a zkoušení nátěrových systémů. V praktické části byl proveden experiment zaměřený na sledování vlivu povětrnostních vlivů na kvalitu nátěru. ...
 • Povrchová úprava mokrým lakováním 

  Fical, Karel
  Ochrana materiálů různými nátěry, je v dnešní době velmi důležitá, jak z hlediska estetického, funkčního, tak především antikorozního. Koroze každoročně způsobí nemalé škody na kovových konstrukcích a degradace materiálu ...
 • Vliv materiálové báze nátěrových systémů na trvanlivost dřeva 

  Bednářová, Ilona
  Diplomová práce se zabývá vlivem materiálové báze nátěrových systémů na trvanlivost dřeva při jeho vystavení vnějším podmínkám. Teoretická část se věnuje trvanlivosti dřeva a jeho odolností vůči povětrnosti s detailním ...
 • Zvyšování trvanlivosti cementotřískových desek pomocí povrchových úprav 

  Zrza, Ondřej
  I v moderním stavitelství se stále uplatňují materiály na bázi přírodních obnovitelných surovin. Vzhledem k jejich charakteru vykazují citlivost vůči povětrnostním vlivům, např. jde o jejich trvanlivost, objemovou stálost ...