Now showing items 1-8 of 8

 • Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers 

  Hodul, Jakub; Mészárosová, Lenka; Žlebek, Tomáš; Drochytka, Rostislav; Dufek, Zdeněk (MDPI, 2019-11-26)
  Dealing with waste materials, particularly hazardous waste, is a serious problem. Disposal areas keep growing, and the costs incurred are high. Disposing of such waste reduces negative environmental impacts and offers ...
 • Kompletní charakterizace a porovnání systému lak/Ni-P/AZ91 a lak/AZ91 

  Šomanová, Pavlína
  Cílem této bakalářské práce bylo porovnat vliv Ni-P povlaku a nátěrové hmoty na korozní a chemicko – fyzikální (adheze) vlastnosti na hořčíkové slitině AZ91. V teoretické části jsou shrnuté poznatky o samotné slitině AZ91 ...
 • Nátěry pro cementotřískové desky určené do nepříznivých expozičních podmínek 

  Vöröšová, Sabina
  Cílem diplomové práce je navrhnout a ověřit nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu cementotřískových desek, s cílem zlepšení jejich odolnosti vůči nepříznivým vlivům exteriéru, při zohlednění estetické funkce povrchové úpravy.
 • Návrh rozšíření výroby nátěrových hmot ve firmě Sherwin - Williams Czech Republic 

  Vávra, Pavel
  Tato diplomová práce má za cíl analýzu výroby nátěrových hmot a navrhnutí jejího rozšíření ve společnosti Sherwin-Williams Czech republic. Nejprve se představují jednotlivé činnosti v podniku a poté je navrženo několik ...
 • Podnikatelský záměr 

  Balcarová, Lucie
  Diplomová práce na téma podnikatelský záměr se zabývá rozšířením nabízeného sortimentu společnosti ABC Wood, spol. s.r.o. Podrobně analyzuje současný stav společnosti z hlediska interního i externího prostředí, ve kterém ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Hažmuka, Michal
  Obsahem této bakalářské práce je analýza a zaměření se na rozvoj již prosperující firmy, která se zabývá prodejem nátěrových hmot a jejich příslušenství. Cílem práce je vypracování podnikatelského plánu. Teoretická část ...
 • Povrchové úpravy ve strojírenství 

  Čudová, Monika
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá experimentální ověření dvou zadaných laků. Laky jsou nanášeny na speciálně vyrobenou destičku. Základem byla literární studie problematiky koroze, nátěrových hmot ...
 • Vliv esterů kyseliny glutarové na vybrané akrylátové a alkydové nátěrové systémy 

  Holubová, Anna
  Cílem této diplomové práce je studium a popis vzájemné interakce rozpouštědel patřících do skupiny tzv. green solvents na bázi esterů kyseliny glutarové a vybraných akrylátových a alkydových nátěrových systémů. V rámci ...