Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh technologie výroby součásti "Řetězové kolo" 

  Haluška, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je navržení vhodné technologie výroby pro součást řetězové kolo z materiálu 11 500, které je určeno pro malý lehký motocykl o objemu do 50 cm3 a je nyní ve stádiu prototypu. Práce je zaměřena ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Steiner, Jaromír
  Hlavním tématem práce je technologie přesného stříhání s nátlačnou hranou, která byla zvolena jako nejvhodnější řešení. Cílem je návrh a zhodnocení technologičnosti zvolené sou-části, návrh konstrukčního řešení nástroje a ...
 • Výroba aretační páky přesným stříháním 

  Mikyska, Josef
  MIKYSKA Josef: Výroba aretační páky přesným stříháním. Diplomový projekt zpracovává inovační technologii „ARETAČNÍ PÁKY“ technologií přesného stříhání. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 12 041.20 tloušťky 3 mm. ...
 • Výroba části univerzálního otvíráku technologií přesného stříhání 

  Kučera, Radek
  Cílem práce je návrh technologie výroby části univerzálního otvíráku s inovovaným designem. Součást je vyráběna z korozivzdorné oceli 17 240 (X5CrNi18-10). Polotovarem je plech o tloušťce 2 mm. V rámci literární studie ...
 • Výroba dílu zpětné klapky 

  Růžička, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá inovací výroby součásti disku zpětné klapky používané u čerpací techniky. Jedná se o součást zhotovenou z plechu o tloušťce 3 mm s jakostí materiálu dle ČSN 11 320. Stávající výroba pomocí ...
 • Výroba ocelové lamely spojky 

  Haluška, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je navržení nové technologie výroby ocelové lamely spojky do motocyklu metodou přesného stříhání s nátlačnou hranou. Součástí práce je také porovnání stávající a navržené technologie včetně ...
 • Výroba příruby přesným stříháním 

  Povalač, Tomáš
  Cílem projektu je navrhnout novou technologii pro výrobu příruby. Příruba je vyráběna z nerezového plechu 17 040 o tloušťce 5 mm a roční výrobní dávce 800 000 ks. Pro novou výrobu byla zvolena technologie přesného stříhání ...
 • Výroba součásti technologií přesného stříhání 

  Lata, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o navržení nové technologie výroby součásti s názvem „KULISA“ s č. v. 4-DP-05-10/01. Začátek práce je vypracován jako literární studie na téma stříhání. Jsou zde vysvětleny, některé základní pojmy ...
 • Výroba spony bezpečnostního pásu 

  Oborný, Roman
  Cílem této práce je zhodnotit stávající způsob výroby a navrhnout a vypracovat optimální způsob výroby součásti „spona bezpečnostního pásu“. Součást je vyrobena z ocelového plechu ČSN 14 220.3 tloušťky 3 mm. Vzhledem k ...
 • Výroba tvarové součásti stříháním 

  Tomášková, Veronika
  Diplomová práce zpracovaná v rámci magisterského studia Strojírenské technologie a průmyslového managementu předkládá návrh technologie výroby tvarové součásti stříháním. Řešená součást je vyrobena z konstrukční oceli EN ...