Now showing items 1-7 of 7

 • Kontrola bezpečnostních prvků přípojných vozidel 

  Pavliš, František
  Tato diplomová práce se zabývá problematiku bezpečnostních prvků návěsové a přívěsové techniky, zejména prvků na ochranu proti podjetí. První část se věnuje legislativním požadavkům, ze kterých tyto bezpečnostní prvky ...
 • Případové studie vyčíslení majetkové újmy dopravce po nezaviněné dopravní nehodě 

  Svozil, Milan (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  The injured party is entitled to compensation for the overall financial damage which has been caused due to accidental traffic accident. Škoda presents any loss of property. This is not only true for the damage (the amount ...
 • Rám návěsu NCH39 pro přepravu dříví 

  Burýšek, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rámu automobilového návěsu na dříví. Hlavní částí této práce je pevnostní kontrola nosného rámu. Dále navržení vhodných konstrukčních úprav a jejich přepočet stavu napjatosti. Pevnostní ...
 • Simulace dynamiky jízdy nákladního vozidla 

  Jobánek, Vojtěch
  Pomocí nákladních automobilů je možné převážet náklad na velké vzdálenosti. Se zvyšující poptávkou po přepravě se výrobci nákladních aut zaměřují na efektivnost provozu. Práce se zabývá simulací jízdy. Jednotlivé možnosti ...
 • Studie a koncepční návrhy konstrukce automobilních návěsů 

  Kotlán, Filip
  Cílem této bakalářské práce bylo provést studii automobilních návěsů. První část práce je věnována legislativním normám, požadavkům a omezením. Následuje popis konstrukce jednotlivých částí konstrukce návěsů. Dále je ...
 • Studie velkokapacitních nákladních souprav pro silniční dopravu 

  Božik, Michal
  Tato práce je studií velkokapacitních přívěsových a návěsových souprav s celkovou délkou 25,25 metru. Obsahuje přehled a srovnání legislativních poţadavků a přepravní kapacity. Dále uvádí popis jednotlivých souprav, jejich ...
 • Teleskopický tandemový podvozek pro senážní vozy Primo a Faro 

  Vaněk, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem teleskopické nápravy a posouzením stávající konstrukce podvozku na senážních vozech Pöttinger Primo a Faro pro provoz na svažitých pozemcích. Práce obsahuje kompletní konstrukční návrh ...