Now showing items 1-6 of 6

 • Financování revitalizace bytového domu s dvanácti bytovými jednotkami v Blansku 

  Novotná, Jana
  Tato diplomová práce pojednává o možných způsobech financování revitalizace bytového domu. Obsahuje řešení komplexní revitalizace konkrétního bytového domu, od výpočtů úspory, přes výběr realizátora stavebních prací, po ...
 • Návrh vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla 

  Železný, Jan
  Diplomová práce obsahuje návrh zateplení rodinného domu za účelem snížení tepelných ztrát, rozšíření domu o novou místnost a návrh otopné soustavy. V první části je seznámení s objektem, následované výpočtem tepelných ztrát ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pekárková, Ivana
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem na založení sportovního centra. Cílem je na základě vypracovaných analýz vnějšího okolí, sestavit vhodný návrh na realizaci projektu.
 • Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích 

  Vyplel, Michal
  Diplomová práce Vliv provedení zateplení na bytový dům v Židenicích je rozdělena na dvě části. V teoretické části jsou zmíněny druhy tepelných izolací a jejich vlastnosti, způsoby zateplení a druhy hodnocení energetické ...
 • Vliv provedení zateplení objektu rodinného domu v obci Újezd u Rosic na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Stromecký, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimálního řešení zateplení stávajícího rodinného domu obci Újezd u Rosic. Teoretická část práce je věnována problematice snižování energetické náročnosti budov a vývoji cen energií. ...
 • Vytápění základní školy 

  Holiš, Martin
  Cílem diplomové práce je návrh vytápění stávajícího objektu Základní školy v Polešovicích. Práce se skládá ze třech částí, první teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech se zaměřením na plynová absorpční tepelná ...