Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh řetězového vlečníku s vytvářením dávky tyčí 

    Horký, Pavel
    Diplomová práce se zabývá konstrukcí zařízení pro manipulaci a přípravu dávky čtvercových ocelových tyčí. V úvodu práce je popsán princip současných zařízení, v následujících kapitolách jsou popsány nejdůležitější části ...
  • Zařízení na příčné přenášení tyčí 

    Horký, Pavel
    Bakalářská práce se zabývá návrhem zařízení na příčné přenášení tyčí. V práci jsou popsány základní principy současných používaných mechanismů, následně jsou popsány jednotlivé komponenty použité ke konstrukci zařízení. V ...