Now showing items 1-11 of 11

 • Aplikace spisové služby napojená na datové schránky 

  Dvořáček, Pavel
  Práce zkoumá problematiku legislativních požadavků na systémy spisové služby a systém datových schránek. Dále navrhuje procesy a systém spisové služby jakožto univerzální řešení vhodné k nasazení v široké škále organizací.
 • Návrh a analýza rezervačního systému pro výuku 

  Jiříček, Milan
  V této bakalářské práci je detailně popsáno, jakým způsobem se analyzují a následně navrhují informační systémy. V menší míře je také věnována pozornost implementaci takového systému. Na konkrétním případu rezervačního ...
 • Návrh a implementace informačního systému 

  Kornelly, Aleš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu UNIDATAZ s.r.o. Cílem mé práce je posoudit požadavky na informační systém a aplikovat je do běžného provozu. Systém bude realizován v ...
 • Návrh informačního systému 

  Plaček, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro oddělení dopravní zdravotní služby, které je součástí nemocnice. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro analýzu a vlastní návrh, dále se věnuje analýze ...
 • Návrh newsletter systému pro elektronický obchod 

  Kundrát, Jan
  Tato práce se věnuje návrhu firemního newsletter systému pro rozesílání informačních a nabídkových emailů s nabídkou zboží zákazníkům. Systém bude určen pro velké a střední firmy, které provádějí obchodní činnost a nabízejí ...
 • Návrh osobního informačního systému 

  Honza, Dalibor
  Cílem práce je vytvořit návrh osobního informačního systému pro podporu podnikání. Vyvíjený systém je primárně zaměřen na správu vztahů se zákazníky a obchodními partnery. Smyslem práce je navrhnout systém tak, aby vyhovoval ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Houdek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému firmy AQUA NOVA, s.r.o., která se pohybuje v oboru potravinářství. První část obsahuje teoretické poznatky k danému problému. Druhá část je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Holínek, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh změn v informačním systému pro makléřskou společnost. První kapitola je věnována teoretickým východiskům, která jsou dále potřebná. Druhá část analyzuje vnější a vnitřní prostředí ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Stáňa, Ondřej
  Tato bakalářská práce analyzuje přípravu na návrh a zavedení informačního systému do konkrétní živnosti. Zavedení systému povede k lepší efektivitě práce a zlepšení služeb zákazníkům.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Erle, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému firmy Malokapacitní jatka Machač, s.r.o., která se pohybuje v oboru řeznictví a uzenářství. První část obsahuje teoretické poznatky k danému ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn pro UXA spol. s r.o. 

  Hruška, Milan
  Náplní této bakalářské práce je analýza informačního systému. Nalézt části systému, které je vhodné zefektivnit. První část práce je zaměřena na teoretická východiska zahrnující objasnění pojmů jako je informační systém, ...