Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh internetovej stránky 

    Kováčová, Zuzana
    Bakalárska práca sa venuje popisu princípov a pravidiel správneho návrhu webových stránok s ohladom na užívatelskú prístupnosť a použitelnosť. Tieto princípy a pravidlá sú použité pri vytvorení internetovej stránky pre ...
  • Návrh internetových stránek 

    Pogran, Štefan
    Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou webových stránok pre zvolenú firmu. Jedná sa o firmu, ktorá webové stránky doteraz nemala. U webových stránok sa stretávame hlavne z funkčnosťou, prehľadnosťou a schopnosťou zaujať ...