Now showing items 1-9 of 9

 • Magnetický separátor 

  Šnédar, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení pásového magnetického separátoru s permanentním magnetem určeného pro separaci nežádoucího feromagnetického odpadu z odpadu z třískového obrábění hliníku. Tato zpráva ...
 • Magnetický separátor 

  Křupka, Jiří
  Cílem bakalářské práce je návrh konstrukčního řešení magnetického separátoru určeného k separaci drobného průmyslového odpadu. Tato zpráva obsahuje přehled zařízení světových výrobců, která slouží k magnetické separaci ...
 • Návrh nové evoluce trubkového rámu vozidla Formule Student 

  Slimařík, Dušan
  Cílem diplomové práce je návrh nové evoluce svařovaného ocelového trubkového rámu pro vůz soutěže Formule Student. Nejprve je tato práce zaměřena na typy rámů používaných v soutěži. Následně jsou uvedena pravidla, kterými ...
 • Parní turbina 

  Pokorný, Tomáš
  Kondenzační parní turbína. Diplomová práce magisterského studia 2. ročníku. Uvedená diplomová práce je odborná technická zpráva. Obsahem této technické zprávy je rozbor strojního zařízení, které se používá pro kondenzační ...
 • Plošinové zdvižné čelo určené pro montáž na nákladní automobil 

  Závodník, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkční konstrukce modulárního prototypu hydraulického zdvižného čela určeného pro montáž na nákladní automobil. Práce obsahuje jeden návrh konstrukce, který byl pouze pevnostně ...
 • Servoelektrická upínací jednotka 

  Šťastný, Libor
  Návrh servoelektrického pohonu upínací jednotky s pneumatickým nebo mechanickým multiplikátorem. Jednotka má sloužit k silovému upnutí dílců v tažném technologickém zařízení. Rám jednotky je sestaven z pevné a pohyblivé ...
 • Výroba ocelových konstrukcí hal 

  Ondráček, Pavel
  Bakalářská práce uceleným způsobem pojednává o výrobě ocelových konstrukcí hal. V úvodní kapitole seznamuje s výhodami a nevýhodami ocelových konstrukcí, jejich základním rozdělením, jednotlivými typy konstrukcí a jejími ...
 • Zvedací zařízení zásobníku pastovitých hmot 

  Mimochodek, Martin
  První část této bakalářské práce se zabývá druhy a rozdělením plnících strojů používaných v potravinářském průmyslu. Druhá část se podrobněji zabývá různými konstrukčními variantami zvedacího zařízení rotační pístové ...
 • Železobetonová konstrukce železničního nástupištního přístřešku 

  Vodová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího, značně poškozeného železobetonového železničního nástupištního přístřešku podle původní projektové dokumentace. Kromě posouzení stávající konstrukce je proveden také návrh ...