Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dvoutlakého horizontálního kotle na odpadní teplo 

    Med, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem rozměrů výhřevných ploch kotle na odpadní teplo, který je umístěn za spalovací turbínou, při zadaných parametrech spalin a požadovaných parametrech páry. V prvních ...
  • Sací a výfukové potrubí motoru V8 

    Šimíček, Petr
    Práce je zaměřena na návrh sacího a výfukového potrubí pro motor V8. Úvod práce je zaměřen na popis konstrukce sacích a výfukových potrubí pro zadaný motor. Další část práce se zabývá sestavením termodynamického modelu ...