Now showing items 1-2 of 2

  • Hotel na Dolní Moravě 

    Prudká, Daniela
    Tato diplomová práce řeší vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby hotelu s restaurací na Dolní Moravě. Objekt je situován samostatně. Jedná se o stavbu zděnou z děrovaných, keramických tvárnic. Svislé ...
  • Rekonstrukce vytápění v rodinném domě 

    Doležel, Pavel
    Diplomová práce je věnována konstrukci a návrhu teplovodních kotlů na pevná paliva. Úvodní kapitola se zaměřuje na teorii spalování pevných paliv, aktuální legislativu a konstrukci kotlů. V následující část je proveden ...