Now showing items 1-7 of 7

 • Dalniční most u Soběslavi - příprava, realizace a řízení stavby 

  Topinka, Jiří
  Diplomová práce zpracovává Stavebně technologický projekt a realizaci dálničního mostu u Soběslavi, na trase dálnice D3, úsek D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí, konkrétně SO 7-216 Most přes silnici III/15527, Černovický potok ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Nečková, Hana
  Zařízení staveniště je souhrn všech objektů a zařízení na staveništi, které mají zajistit hospodárné provádění stavebních a montážních prací a uspokojit sociální a hygienické potřeby pracovníků. Hlavním cílem této bakalářské ...
 • Návrh zařízení staveniště 

  Moudrá, Michaela
  Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části definuji funkci a členění zařízení staveniště, jednotlivé objekty a mechanismy potřebné pro výstavbu. Další kapitoly zahrnou plánování, ...
 • Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt 

  Maléřová, Tereza
  Tato diplomová práce zpracovává výstavbu obchodního centra v Orlové, a to z hlediska technologického, finančního a časového. Pozornost bude zaměřena především na výstavbu hlavního objektu - nákupního centra. Významná část ...
 • Sklad zemědělských hnojiv - stavebně technologická příprava 

  Kincl, Jakub
  V mojí diplomové práci, jsem se zabýval stavebně technologickou přípravou výstavby Skladu zemědělských hnojiv ve Vilánci. Tato příprava zahrnuje přehled předpokládaných prací při výstavbě, jejich časový a finanční plán. ...
 • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

  Štěrba, Martin
  Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...
 • Stavebně technologický projekt laboratorně administrativního objektu 

  Labudová, Martina
  Tato práce zpracovává stavebně technologický projekt laboratorně administrativního objektu v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Pozornost bude zaměřena především na výstavbu hlavního objektu. Autorka se zabývá hlavními ...