Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Kľúčik, Lukáš
    Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Medeko Cast s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom zliatin, odliatkov a polotovarov. Na základe výsledkov analýzy navrhuje vhodné zmeny na ...