Now showing items 1-2 of 2

  • Aktivní studiové reproduktory 

    Bartoš, Adam
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou nízkofrekvenčných zosilňovačov v triede D a ich využití v aktívnych reprosústavách typu bi-amp. Zaoberá sa teda taktiež konštrukciou pásmového rozdelenia signálu, zhotoveného ...
  • Nízkofrekvenční zesilovač s audio procesorem a FFT analýzou 

    Kubáň, Marián
    Táto práca sa zaoberá návrhom nízkofrekvenčného audio zosilňovača pre domáci posluch. Zosilňovač pozostáva z dvojice audioprocesorov a koncového stupňa. Dva audioprocesory umožňujú výber jedného zo štyroch vstupných stereo ...