Now showing items 1-3 of 3

 • Navrhování nízkohlučných asfaltových směsí 

  Řehulka, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na nízkohlučné asfaltové směsi obecně, konkrétně pak asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s nízkou hlučností (BBTM 8 NH) a asfaltový koberec mastixový s nízkou hlučností (SMA 8 NH). První ...
 • Nízkohlučné povrchy vozovek 

  Zítka, Patrik
  Bakalářská práce je zaměřena na použití nízkohlučných povrchů vozovek kvůli stále se zvyšujícímu hluku od dopravy. Jednotlivé typy těchto vozovek jsou zde rozebrány a uvedeny jejich výhody a nevýhody. Dále jsou shrnuty a ...
 • Nové trendy při výstavbě netuhých vozovek. 

  Palátová, Marcela
  Cílem diplomové práce je představení novinek a trendů při výstavbě netuhých vrstev vozovek, které se využívají ve světě. Práce je zaměřena na přehled povrchů, které přispívají ke snížení hlukové zátěže z dopravy, a na ...