Now showing items 1-10 of 10

 • Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek 

  Elger, Jiří
  Bakalářská práce na téma „Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek“ se zabývá vyhodnocením provozu tepelného čerpadla v rodiném domě s následným zjištěním závislosti topného faktoru a tepelného ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu 

  Tretera, Robin
  Tato diplomová práce má za úkol seznámit čtenáře se základním rozdělením tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Rozdělení čerpadel je členěno podle jednotlivých typů systémů a zdrojů nízkopotenciálního tepla. U ...
 • Pilotové základy - energetické piloty 

  Hoza, Martin
  V současnosti, kdy je stále více kladen důraz na ekologii, a do popředí se dostávají obnovitelné zdroje energie, se využívání geotermální energie jeví jako jedna z vhodných alternativ. Cílem práce je vysvětlit funkci ...
 • Sestavení fyzikálního modelu tepelného čerpadla vzduch-voda 

  Maléř, Kryštof
  Cílem této práce je navrhnout a sestavit fyzikální model tepelného čerpadla koncepce vzduch-voda. První část se zaměřuje na popis principu tepelných čerpadel a jejich jednotlivých druhů. Další část se zabývá návrhem tepelného ...
 • Společné zapojení TČ a solárních kolektorů do topné soustavy RD 

  Gongol, Jakub
  Má bakalářská práce je zaměřena na použití TČ a solárních termických kolektorů ve společném zapojení. Stručně ve své práci představuji princip funkce a typy tepelných čerpadel a solárních termických kolektorů. Uvádím také ...
 • Tepelné čerpadlo pro RD 

  Sobotka, Tomáš
  Tato práce pojednává o vytápění a ohřevu teplé užitkové vody pro rodinné domy pomocí tepelných čerpadel. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů o tepelném čerpadle a o jeho nízkopotenciálních zdrojích tepla. ...
 • Tepelné čerpadlo pro rodinný dům 

  Merta, Libor
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly pro rodinný dům. Je rozdělena na dvě základní části. V první části je popsán princip fungování tepelného čerpadla, jeho součásti a různé typy. Jsou zde také zmíněny jednotlivé ...
 • Tepelné čerpadlo s chladivem R 290 

  Toman, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tepelného čerpadla typu vzduch-voda, které používá přírodní chladivo, propan. V práci jsou uvedeny jednotlivé druhy zařízení používajících zdroj nízkopotenciálního tepla k vytápění, ...
 • Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem 

  Loibl, Jan
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá uvedením do problematiky tepelných čerpadel. Je vysvětlen princip fungování nejpoužívanějšího typu tepelného čerpadla, jeho výkonnostní ukazatel, způsoby provozních režimů a ...
 • Vytápění rodinného domu tepelnými čerpadly 

  Kordiovský, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématem vytápění rodinného domu pomocí tepelných čerpadel. Je zde vysvětlen základní princip jejich funkce, způsob hodnocení, možnosti provozu s doplňkovým zdrojem a základní rozdělení podle ...