Now showing items 1-14 of 14

 • Alternativy plošinového zvedáku 

  Machala, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem plošinového zvedáku s mechanickým pohonem, nosností 3 000 kg a maximální výškou ve sklopeném stavu 250mm. V práci je proveden výběr vhodné varianty mechanismu zdvihu a ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bíza, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem dílenské manipulační plošiny s hydraulickým pohonem s nosností 2 500 kg a zdvihem 1 800 mm. V práci je proveden výběr vhodné varianty mechanismu zdvihu, statický rozbor ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Bábek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o konstrukčním návrhu hydraulicky poháněné dílenské manipulační plošiny. První část práce se zabývá typy uložení přímočarého hydromotoru. Následuje popis konceptu navrženého řešení konstrukce ...
 • Dílenská manipulační plošina 

  Šrajer, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na funkční návrh dílenské manipulační plošiny, která má nosnost 2500 kg, půdorysné rozměry plošiny 1200 x 1600 mm, zdvih 1m a je proveden přímočarým hydromotorem. Cílem práce je výběr ...
 • Mobilní manipulační plošina nosnost 300 kg 

  Mahel, Petr
  Bakalářská práce se zabývá mobilní manipulační plošinou o nosnosti 300 kg. Hlavním cílem je tuto manipulační plošinu navrhnout. Práce se zaměřuje na manipulační plošinu s nůžkovým mechanismem a s elektrohydraulickým pohonem. ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro automobil 

  Rec, Matouš
  Tématem této bakalářské práce jsou zvedací zařízení pro automobily. V úvodní části je provedeno stručné rozdělení běžně dodávaných zařízení podle jejich konstrukce. Následující stěžejní část se věnuje návrhu konstrukce ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro motocykl 

  Sýkora, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dílenského zvedacího zařízení pro motocykl. Obsahuje rešeršní část, funkční a pevnostní výpočet nůžkového mechanismu. Maximální nosnost plošiny je 400 kg a nejvyšší poloha desky je ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro zahradní techniku 

  Kroupa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dílenského zvedacího zařízení pro zahradní techniku. Parametry pro zvedací zařízení byly stanoveny na nosnost 100 kg, rozměry pracovního stolu 1200x800 mm a minimální výšku pracovního ...
 • Návrh manipulačního zařízení výrobní linky 

  Macháček, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh manipulačního a zvedacího zařízení výrobní linky. Práce se zabývá návrhem rámu stroje pro příčný posuv 100 mm a podélný posuv 1500 mm. Dále se práce zabývá návrhem několika variant ...
 • Návrh zdvižného pozičního stolu 

  Vajmar, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdvižného pozičního stolu pro břemena o hmotnosti 750 kg a zdvihu pozičního stolu 1000 mm. Na začátku práce je stručný rozbor problematiky zdvižných pozičních stolů a volba konstrukčního ...
 • Nůžkový mechanismus zdvihací plošiny 

  Grygařík, Václav
  Tato práce je zaměřena na funkční a pevnostní výpočet nůžkového mechanismu zdvihací plošiny s rozměry pracovního koše 1 600 x 750 mm, nosností 250 kg a s požadovanou výškou zdvihu 6 m. Cílem práce je vypracování výkresu ...
 • Umisťovací stůl pro paletu 

  Zábojník, Petr
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem statického umisťovacího stolu pro zdvih EUR palety s nákladem. Nosnost manipulátoru má být minimálně 1500 kg a výška zdvihu od nulové pozice minimálně 700 mm. Dále má být možná ...
 • Zakládací zařízení do víceetážové pekárenské pece 

  Novotný, Jan
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zakládacího zařízení do víceetážové pekárenské pece, které bude umístěno v lince na výrobu chleba. V úvodní části je popsán princip práce chlebové linky a jsou zde definovány ...
 • Zdvižný poziční stůl 

  Solovský, Jakub
  Tato práce je zaměřena na funkční a pevnostní výpočet nůžkového zdvižného mechanismu pro přepravu materiálu o hmotnosti 500 kg umístěného na paletě. Požadovaný zdvih je z první pozice 0,75 m do pozice 2,5 m od země. V ...