• Program pro simulaci gravitačního působení těles 

    Kollárová, Martina
    Simulátor problému n těles předpovídá pohyb astronomických objektů pomocí numerické integrace pohybových zákonů. Gravitační interakce jsou počítány pomocí klasické Newtonovy mechaniky, tělesa jsou modelována jako hmotné ...