Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy 

    Chytil, Václav
    Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu dehtu vzniklého při spalování biomasy. Vzorky dehtů byly poskytnuty Energetickým ústavem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jako stanovované skupiny látek byly zvoleny ...