Now showing items 1-1 of 1

  • Genetické algoritmy – Multi-core CPU implementace 

    Studnička, Vladimír
    Cílem diplomové práce je vytvořit co možná nejuniverzálnější knihovnu pro genetické algoritmy v jazyce C++, s určitým počtem implementovaných univerzálních operátorů a následně vytvořenou knihovnu otestovat na příkladech. ...