Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání nejčastějších n-tic slov 

    Holec, Matúš
    Tato práce se zabývá návrhem a implementací efektivního systému vyhledávání n-tic slov v textu. Systém je založen na principu dávkového zpracování, což umožňuje zpracování rozsáhlých textů. V první části práce jsou shrnuty ...