Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamický dekodér pro rozpoznávání řeči 

    Veselý, Michal
    Výstupem této práce je funkční a značně optimalizovaná implementace dynamického dekodéru, která funguje na principu dynamického generování rozpoznávací sítě a dekódování modifikovaným algoritmem Token Passing. Implementované ...