Now showing items 1-20 of 28

 • Datový záznamník s akcelerometrem 

  Vychodil, Josef
  Práce se zabývá návrhem a realizací zařízení zaznamenávající nadlimitní otřesy pomocí elektronického akcelerometru. Hlavním cílem je nízká spotřeba a s tím související dlouhá výdrž na baterie.
 • Design přenosného generátoru na nedoplňovatelné LPG kartuše 

  Vevera, Tomáš
  Tématem této práce je design přenosného generátoru na nedoplňovatlné LPG kartuše, cílem je tedy vytvořit lehký mobilní zdroj elektřiny. Toho bylo dosaženo použitím rotačního motoru. Přidáním power banky do generátoru je ...
 • Elektrická a hybridní vozidla 

  Kosík, Jaroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na získávání poznatků o elektrických a hybridních vozidlech a jejich vývojem. První část práce pojednává o elektrických vozidlech, jejich historii a možným vývojem, kterým se tato vozidla ...
 • Infrastruktura pro elektromobilitu 

  Smutková, Karolína
  Tato práce se zabývá problematikou nabíjení elektromobilů, do níž spadá množství dílčích otázek. Poskytuje přehled o současných technických řešeních nabíjecích stanic, konektorů, komunikace vozidlo – nabíječka v průběhu ...
 • Inteligentní Li-ion akumulátor 

  Prachař, Vojtěch
  Práce se zabývá lithiovými akumulátory s elektronikou složenými do celku nazývanými „Inteligentní baterie“. V rámci práce jsou vysvětleny hlavní vlastnosti těchto akumulátorů a je navržen a vyroben obvod, který tyto ...
 • Li-ion trakční akumulátor 28V/40Ah pro elektrokolo 

  Bartošek, Martin
  Práce pojednává o konstrukci, ochranných obvodech a životnosti lithium iontové baterie pro pohon elektrokola. Celý akumulátor je sestavený z Li-ion článku s označením 18650 od firmy Sanyo, které jsou serio-paralelně ...
 • Mikroprocesorem řízená nabíječka baterií 

  Husník, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem mikroprocesorem řízené nabíječky baterií s podporou článků NiCd, NiMH a Li-Ion. Těžištěm celého projektu je kromě nabíjecích obvodů především řídící firmware mikroprocesoru s implementovanými ...
 • Mikroprocesorem řízená nabíječka baterií 

  Džama, Igor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mikroprocesorem řízené nabíječky baterií. Práce obsahuje obvodové schéma zapojení výsledné nabíječky. V této práci je vytvořen funkční software pro řízení této nabíječky. Nabíječka ...
 • Nabíječka NiCd, NiMH a Li-ion akumulátorů řízená pomocí USB 

  Knop, Petr
  Univerzální nabíječka Ni-Cd, Ni-Mh a Li-ion baterii. Nabíječka je řízená mikrokontrolérem atmega8 od firmy Atmel. Nabíječka snímá teplotu baterie, napětí na baterii a posílá data o nabíjecím cyklu do vytvořené aplikace ...
 • Nabíječka pro olověný akumulátor 

  Kopuletý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením, úpravou a výrobou nabíječky olověných baterií. Je zde popsán princip nabíjení baterií a jednotlivé topologie spínaných zdrojů. Schéma zapojení, z kterého je vycházeno, bylo převzato ...
 • Návrh a implementace autonomního dokování mobilního robotu 

  Čepl, Miroslav
  Práce se zabývá implementací dokovacího algoritmu pro mobilní robot za pomocí vizuálních markerů. Nejprve jsou prozkoumána již realizovaná řešení, následně je navrhnut dokovací systém. Návrh je ověřen testovacím měřením ...
 • Návrh regulátoru pro větrnou turbínu 

  Kowalczyk, Wiktor
  Bakalářská práce se zabývá regulací nabíjení olověných akumulátorů pomocí větrné turbíny o výkonu 300 W. Práce je rozdělená do čtyř částí. První se zabývá problematikou regulátorů nabíjení olověných baterií a definicí ...
 • Přípravek pro testování a diagnostiku Li-Ion baterií 

  Musil, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro diagnostiku Li-Ion článků. Zařízení je rozděleno na modul řídící a modul baterií. Řídící modul obstarává komunikaci s uživatelem, počítačem a zálohu dat na SD kartu. Modul baterií ...
 • Regulátor pro nabíjení olověných akumulátorů z fotovoltaického panelu 

  Korenčiak, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací regulátoru pro použití v solárním systému s větším počtem olověných akumulátorů. Takový regulátor umožňuje nezávislé připojení a řízení nabíjení většího počtu akumulátorů ...
 • Sekundární zdroje elektrické energie pro mobilní robotiku 

  Špaček, David
  Hlavním cílem práce je porovnání a sjednocení dostupných sekundárních zdrojů pro mobilní robotiku z hlediska jejich výkonnosti, trvanlivosti, složení, hmotnosti a ceny. Práce by měla sloužit k výběru vhodného napájecího ...
 • Stabilita katodového materiálu pro LI-ion akumulátory 

  Janíček, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá stabilitou katodového materiálu pro Li- ion akumulátory. Předmětem výzkumu byly interkalační materiály, které jsou podrobně popsány v této práci. Teoretická část je věnována složení Li-ion ...
 • Studie nabíjení elektromobilů 

  Solař, Adam
  Předmětem této bakalářské práce na téma Studie nabíjení elektromobilů je vyhodnocení problematiky nabíjení elektrických vozidel. Cílem práce bylo sepsat rešeršní studii týkající se historie elektromobilů, možnosti nabíjení ...
 • Studium vnitřního odporu článku olověného akumulátoru pro hybridní elektrická vozidla 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou akumulátory pro hybridní dopravní prostředky, zejména pak olověné články a výzkum parametrů ovlivňujících jejich vnitřní odpor. V první části je stručný popis hybridních elektrických vozidel, jejich ...
 • Tester akumulátorů s modulem ESP32 

  Dresler, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním modulu ESP32. Tento modul komunikuje s vybíjecím obvodem, jenž umožňuje otestovat vlastnosti akumulátorů. Pomocí senzorů napětí a proudu lze akumulátor ...
 • Univerzální diagnostický přípravek pro akumulátory 

  Němec, Filip
  Tato bakalářská práce se nejdříve zabývá problematikou NiCD a NiMh akumulátorů a metodami jejich nabíjení a vybíjení. V další části dokumentu je již návrh a realizace zařízení, které s těmito akumulátory umí pracovat. Jako ...