Now showing items 1-5 of 5

 • Dopravní model města Blanska 

  Felkl, Jan
  V diplomové práci je řešen stav dopravy ve městě Blansku pomocí výpočetního modelu ze softwaru Aimsun. Za pomoci dostupných podkladů a vlastních měření v zájmových oblastech byl vytvořen model, který ukazuje kladné i záporné ...
 • Mimoúrovňové křížení s železniční tratí v Blansku 

  Felkl, Jan
  V bakalářské práci se zabývám dopravní situací v městě Blansku. Podařilo se mi získat studii výstavby mimoúrovňového křížení s železniční tratí, kterou akceptuji a navazuji na ni dopravními průzkumy železničního přejezdu ...
 • Most přes silnici I/44 

  Topinková, Petra
  Předmětem diplomové práce je návrh mostní konstrukce, které převede silnici III/443 přes silnici I/44. Jsou vypracované studie pro 3 varianty a nejvhodnější dále podrobněji zpracována. Jedná se o most o 3 polích s celkovým ...
 • Nadjezd nad dálnicí 

  Jetmar, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je návrh mostní konstrukce přes dálnici. Konstrukce je navržena s ohledem na estetické a ekonomické hledisko. Jsou navrženy dvě varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta integrovaného ...
 • Návrh mostní opěry silničního mostu přes dálnici D1 u Kurovic 

  Ponížil, Cyril
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostní opěry nadjezdu nad dálnicí R 55 na trase Hulín – Skalka. Nadjezd leží mezi Tlumačovem a Kurovicema. Práce zahrnuje geologickou a geomorfologickou klasifikaci lokality, ...