Now showing items 1-1 of 1

  • Mezinárodní daňové plánování a optimalizace 

    Kopecká, Jana
    Diplomová práce se zaměřuje na mezinárodní daňové plánování a daňovou optimalizaci. Diplomová práce specifikuje, co je mezinárodní daňové plánování a poukazuje na jeho důležitost v dnešní době. Na základě získaných ...