Now showing items 1-4 of 4

 • Adaptivní klient pro sociální síť Twitter 

  Guňka, Jiří
  Účelem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivého klienta pro službu Twitter, využívajícího metod strojového učení k doporučování zajímavých příspěvků uživateli na základě jeho dosavadního chování. Klient nabízí klasické ...
 • Analýza dat z výrobního procesu 

  Krčmář, Martin
  Tato bakalářská práce se věnuje klasifikaci výrobních dat pomocí algoritmů: neuronové sítě, rozhodovací stromy a naivní bayesovský klasifikátor. Z neuronových sítí se věnuje dopředným vícevrstvým sítím s učícím algoritmem ...
 • Přehled současných přístupů ke klasifikacím 

  Brezánský, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá prehľadom súčasných prístupov ku klasifikáciám. Popisuje rôzne prístupy ku klasifikáciám a ich algoritmy, zameriava sa na neuronové siete, bayesové klasifikátory a rozhodovacie stromy. ...
 • Zjištění Parkinsonovy nemoci na základě analýzy řečového záznamu 

  Vymlátil, Petr
  Tato práce se zabývá zjištěním Parkinsonovi choroby na základě analýzy řečového záznamu. V úvodních kapitolách je popsán mechanismus vzniku lidského hlasu, jeho základní vlastnosti a vliv hypokinetické dysartrie na řeč. V ...