Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza odvalování rolny na čepu turbodmýchadla 

  Pazour, Martin
  Cílem této diplomové práce je popis pohybu roleru u VNT turbodmychadla. Diplomová práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým střediskem firmy Honeywell v Brně. Práce obsahuje rešerši zabývající se ovládáním turbodmychadel ...
 • Dopravní gravitační dráha 

  Fatka, Milan
  Cílem této práce bylo navrhnout dopravní gravitační dráhu pro přepravu ocelového odlitku v rámci mezioperační vnitropodnikové přepravy. Dopravník je řešen podle platných norem s přihlédnutím k jednoduchosti konstrukce, ...
 • Dvourychlostní převodovka 

  Kratěna, Jan
  Cílem této práce bylo vytvorit ,,Technickou dokumentaci k dvoustupnové prevodovce“. Zadání obsahovalo strucný obsah požadované práce. Nejprve byl proveden výpocet prevodového pomeru, rozmery ozubení a modul. Následne byl ...
 • Hangár 

  Škatula, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce hangáru pro opravy a údržbu letadel obdélníkového půdorysu 60,0x120,0m s pojízdným podvěsným kladkostrojem o nosnosti 5,0t. Objekt se nachází v přilehlém ...
 • Modelování termo-mechanického namáhání v bezolovnatých pájených spojích po zrychleném stárnutí 

  Maslák, Marián
  Táto práca sa zabýva popisom programu ANSYS, a simuláciami termomechanického namáhania, popisuju sa tu aj príčiny vzniku vád spôsobených zrýchleným starnutím.
 • Multifunkční sportovní hala 

  Škatula, Václav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce multifunkční haly obdélníkového půdorysu. Objekt se nachází v městské zástavbě v Ostravě. Projekt je vypracován ve dvou variantách. První variantu ...
 • Ocelová konstrukce tréninkové tenisové haly 

  Vlček, Radek
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce tréninkové tenisové haly obdélníkového půdorysu o rozměrech 40x63 m. Objekt je situován mimo zástavbu v blízkosti obce Moravičany. Halu tvoří 11 příčných ...
 • Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 80 kW 

  Vostrejž, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu pro čtyřdobý vznětový motor o výkonu 80 kW. Cílem práce je stanovit hlavní rozměry motoru, pístu a klikového mechanismu a pevnostní kontrolou kritických průřezů pístu. Součástí ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147kW 

  Hejda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 147 kW, který se používá do Octavie 2,0 TFSi RS. Zaměřuje se na hlavní rozměry pístu tak, aby byl schopen pracovat v teplotně i silově ...
 • Píst dvoudobého motocyklového motoru o výkonu 25 kW 

  Bečka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu dvoudobého motocyklového motoru o výkonu 25 kW. Zaměřuje se zejména na návrh hlavních rozměrů pístu, rozměrů klikového mechanismu a pevnostní kontrolu nebezpečných průřezů. ...
 • Píst zážehového motoru závodní verze Škoda 110 

  Gerák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá závadou na pístu Metalex pro motor závodní Škody 110. Cílem práce je zjistit důvody závady pístu, zkontrolovat nejvíce namáhané části pevnostním výpočtem a navrhnout případné konstrukční ...
 • Statický návrh konstrukce z kombinace oceli a konstrukčního skla 

  Potůčková, Simona
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce a opláštění budovy provedené z kombinace oceli a konstrukčního skla obdélníkového půdorysu o rozměrech 7,5x10,5 m a celkové výšky objektu 24,5 m. Objekt je ...
 • Úprava pístu pro vznětový motor BMW 2,5 TDS 

  Rada, Lubomír
  V této bakalářské práci řeším úpravu a návrh pístu čtyřdobého vznětového motoru s přímým vstřikováním nafty o výkonu 130 kW, který se používá ve vozidlech značky BMW. Při volbě hlavních rozměrů vycházím z rozměrů původního ...
 • Víceúčelová hospodářská budova 

  Janírek, Karel
  Náplní bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce víceúčelové hospodářské budovy. Budova je určena pro chov a prezentaci zvířat, především koní. Objekt je situován mimo zástavbu v blízkosti obce Jeseník. ...
 • Zastřešená lávka pro pěší 

  Janírek, Karel
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce zastřešené lávky pro pěší a cyklisty. Lávka přemosťuje řeku Bělou ve městě Jeseník. Jsou vypracovány dvě varianty řešení nosné konstrukce. Výsledná ...