Now showing items 1-6 of 6

 • Biofunkcionalizace deponovaných kvantových teček 

  Jakubechová, Jana
  Cieľom tejto práce je funkcionalizácia deponovaných TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pripravených anodickou oxidáciou titánu prostredníctvom nanoporéznej masky z oxidu hlinitého na kremíkovom waferi a následne ich ...
 • Elektrochemická příprava fluorescenčního senzoru s vysoce uspořádáným nanostrukturovaným povrchem 

  Bedlek, Marek
  Práca sa zaoberá prípravou a skúmaním optických vlastností samousporiadaného pola TiO2 a Au kvantových bodiek (QDs) a ich potenciálnym využitím v medicíne ako optický senzor pri detekcii biomolekúl. Ako metóda prípravy ...
 • Nanostrukturované povrchy pro elektrochemickou detekci 

  Dzuro, Matej
  Práca sa zaoberá problematikou prípravy zlatých nanoštruktúr pre využitie v elektrochemických senzoroch alebo biosenzoroch, metódami ich charakterizácie a ich výrobou. Dôraz sa kladie na metódu galvanickej depozície zlata ...
 • Nanostrukturované vrstvy polovodivých oxidů kovů v plynových senzorech 

  Bartoš, Dušan
  Táto diplomová práca pojednáva o metóde prípravy plynového senzora pomocou procesu anodickej oxidácie kovu. Vymenúva typy senzorov, detailne sa zaoberá princípom citlivosti elektrochemických senzorov a predkladá jednotlivé ...
 • Uhlíkové elektrody pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou superkondenzátorov založených na princípe elektrickej dvojvrstvy a uhlíkovými materiálmi vhodnými pre tento typ superkondenzátorov. V teoretickej časti je popísaná podstata ...
 • Uhlíkové materiály pro superkondenzátory 

  Moncoľ, Maroš
  Projekt se zaobírá zkoumaním různých uhlíkových elektrod za účelem dosažení maximálnych hodnot kapacity superkondenzátoru. V teoretickej části je popsána podstata superkondenzátorů, jejich vlastnosti, princípy a srovnání ...