Now showing items 1-4 of 4

 • Lokalizované povrchové plazmony: principy a aplikace 

  Kvapil, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá plasmonickými nanostrukturami pro viditelnou, případně blízkou infračervenou, oblast elektromagnetického spektra. Nejdříve jsou připomenuty základní pojmy nutné k popisu vlastností plasmonických ...
 • Měřicí doteky ve strojírenské metrologii 

  Böhm, Jakub
  V této diplomové práci je řešena problematika měřicích doteků ve strojírenské metrologii. Práce pojednává o adhezivním a dalších druzích opotřebení, které způsobují měřicí doteky během dynamického měření. Je zde vyhodnoceno ...
 • Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z povrchu NCD 

  Piastek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem studené elektronové emise z povrchu nanokrystalického diamantu (NCD). Vzorky NCD byly připraveny pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (CVD). Experimentálně byla zkoumána ...
 • Plasmonic Antennas 

  Kvapil, Michal
  Tato disertační práce pojednává o plazmonických anténách. Rezonanční vlastnosti plazmonických antén jsou studovány teoreticky i experimentálně. Teoretické výpočty jsou prováděny v programu Lumerical FDTD Solutions užitím ...