Now showing items 1-10 of 10

 • Diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace pro povrchovou úpravu nanomateriálů 

  Dřímalková, Lucie
  Přesný mechanizmus samotného zapálení výboje v roztocích není dosud znám, ačkoli v posledních několika letech došlo k velkému pokroku a přiblížením, z nichž některá jsou nastíněna v teoretické části práce. Tato práce je ...
 • Electrochemical biosensor based on modified reduced graphene oxide with silver nanoparticles for detection of methylated DNA 

  Sedláčková, Eliška; Birgusová, Eliška; Bytešníková, Zuzana; Švec, Pavel; Richtera, Lukáš; Adam, Vojtěch (Tanger, 2020-06-10)
  DNA methylation is one of the most studied and basic epigenetic process related to several diseases such as diabetes, neurodegenerative or cardiovascular diseases and even cancer. Methylated DNA presents a new generation ...
 • The Evaluation of Noise Spectroscopy Tests 

  Fiala, Pavel; Drexler, Petr; Nešpor, Dušan; Szabó, Zoltán; Mikulka, Jan; Polívka, Jiří (MDPI, 2016-12-10)
  The paper discusses mathematical tools to evaluate novel noise spectroscopy based analysis and describes, via physical similarity, the mathematical models expressing the quantitative character of the modeled task. Using ...
 • Flexibilní generátory elektrické energie 

  Tesařová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá výzkumem flexibilních materiálů k produkci elektřiny za předchozí elektrizace pomocí vytipovaných nábojových budičů blízkého okolí, ve kterém se flexibilní generátory momentálně nachází, čímž ...
 • Graphene oxide as a nanocarrier for biochemical molecules: Current understanding and trends 

  Mukherjee, S.; Bytešníková, Zuzana; Amirmansoor, Ashrafi; Adam, Vojtěch; Richtera, Lukáš (MDPI, 2020-12-30)
  The development of an advanced and efficient drug delivery system with significant improvement in its efficacy and enhanced therapeutic value is one of the critical challenges in modern medicinal biology. The integration ...
 • Izolace uhlíkových nanočástic z jihomoravského lignitu 

  Drozdová, Miroslava
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice izolace uhlíkových nanočástic z lignitu, který se zdá být jejich levným zdrojem. Cílem práce je vypracovat rešerši na téma využití uhelných matric jako zdroje uhlíkatých ...
 • Label-free DNA biosensor using modified reduced graphene oxide platform as a DNA methylation assay 

  Sedláčková, Eliška; Bytešníková, Zuzana; Birgusová, Eliška; Švec, Pavel; Amirmansoor, Ashrafi; Estrela, Pedro; Richtera, Lukáš (MDPI, 2020-11-30)
  This work reports the use of modified reduced graphene oxide (rGO) as a platform for a label-free DNA-based electrochemical biosensor as a possible diagnostic tool for a DNA methylation assay. The biosensor sensitivity was ...
 • Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalce 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Bencko, Vladimír; Hrabová, Kristýna; Bulejko, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních ...
 • Using the Microscope for Diagnostics of Structure of Materials and Fault El. Equipment 

  Cvak, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The goal of this thesis is to describe the possibility of using a microscope for documentation of defects and innovation of electrical machines. I used an electron microscope to document carbon brushes and nanomaterials ...
 • Využití mikroskopu k diagnostice struktury materiálu a poruch u el. zařízení 

  Cvak, Jan
  Cílem této práce je popsat možnosti využití mikroskopu pro dokumentaci vad a inovací elektrických strojů. Použil jsem elektronový mikroskop pro zdokumentování uhlíkových kartáčů a nanomateriálů pro možnou inovaci kluzného ...