Now showing items 1-11 of 11

 • Kmitočtové filtry s napěťovými konvejory 

  Dohnal, Pavel
  Předmětem této práce byly kmitočtové filtry a jejich realizace pomocí napěťových konvejorů. Základním cílem mojí práce bylo navrhnout a odsimulovat kmitočtové filtry s napěťovými konvejory pomocí dvou různých metod. Nejdříve ...
 • Modelování netradičních funkčních bloků v Pspice 

  Zetík, Rostislav
  Tato diplomová práce na téma Modelování netradičních funkčních bloků v PSpice se zabývá postupy při návrhu modelů elektronických prvků a měla by pomoci při jejich tvorbě. Práce na začátku teoreticky popisuje, jakým způsobem ...
 • Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích 

  Kosztyu, Tomáš
  Tématem této diplomové práce byly kmitočtové filtry a jejich realizace pomocí nových moderních aktivních prvků jako UVC, UCC, VFA, CFA a OTA. Hlavním bodem práce bylo navrhnout kmitočtové filtry s těmito aktivními prvky, ...
 • Multifunkční analogové kmitočtové filtry 

  Žůrek, Radomil
  Tato bakalářská práce se obecně zabývá kmitočtovými filtry a jejich použitím. Jsou zde prezentovány zapojení multifunkčních kmitočtových filtrů se zaměřením na aktivní prvky jako jsou proudové konvejory (GCC), napěťové ...
 • Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků 

  Jašek, František
  Tato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), ...
 • Nelineární obvodové struktury s proudovými a napěťovými konvejory 

  Gabriel, Viktor
  Tato práce se zabývá využitím aktivních prvků v nelineárních obvodech. Nejprve zde jsou teoreticky popsány varianty proudových a napěťových konvejorů. Dále se práce věnuje návrhu nových obvodových struktur s nelineárními ...
 • Řiditelné kmitočtové filtry s moderními aktivními prvky 

  Preclík, Milan
  Práce se zabývá návrhem transformačních článků vhodných k realizaci kmitočtových filtrů vyšších řádů dovolující změnu mezního kmitočtu. Nejprve zde jsou obecně popsány kmitočtové filtry a aktivní prvky v podobě proudových ...
 • Řízené analogové kmitočtové filtry 

  Martinek, Pavel
  V práci jsou popsány prvky kmitočtových filtrů, především OTA zesilovače, proudové a napěťové konvejory. Jsou ze prezentovány možnosti řízení kmitočtových filtrů a prvky k řízení, analogové násobičky, DA převodníky, analogově ...
 • Syntéza a analýza obvodů s moderními aktivními prvky 

  Koton, Jaroslav
  Disertační práce pojednává o návrhu a realizaci aktivních kmitočtových filtrů s proudovými (CC – Current Conveyor) a napěťovými konvejory (VC – Voltage Conveyor), dále pak s proudovými aktivními prvky CMI (Current Mirror ...
 • Univerzální aktivní prvky a jejich využití v kmitočtových filtrech 

  Vencálek, Roman
  Tato diplomová práce pojednává o univerzálních moderních aktivních prvcích, jako je univerzální proudový a univerzální napěťový konvejor. Jejich velký problém s malou šířkou pásma je minulostí díky rychlému vývoji technologií ...
 • Všestranné autonomní obvodové ekvivalenty plovoucích a uzemněných pasivních prvků 

  Štěpán, Radim
  Tato práce se zabývá návrhem všestranných autonomních obvodových ekvivalentů plovoucích a uzemněných pasivních prvků pomocí moderních aktivních stavebních bloků, jako jsou proudové a napěťové konvejory všech tří generaci. ...