Now showing items 1-14 of 14

 • Aktivní filtry a jejich transformace na diferenční struktury 

  Bečková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá transformací nediferenčních aktivních filtrů pracujících v proudovém, napěťovém a smíšeném módu na plně diferenční struktury. Obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kmitočtových filtrů, ...
 • Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků zejména v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody ...
 • Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody zapojení ...
 • Fázovací obvody s moderními funkčními bloky 

  Horák, Ondřej
  Tato práce se věnuje fázovacím článkům. Postupně bude rozebrán princip fázovacích článků, jejich vlastnosti, návrh n-tého řádu těchto obvodů a následně budou vybrány a popsány některé funkční bloky, pomocí kterých se dají ...
 • Linear function blocks following recent trends in analog circuit design 

  Herencsár, Norbert (VUT v Brně, 2015-04-30)
  By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter ...
 • Linear function blocks following recent trends in analog circuit design 

  Herencsár, Norbert (VUTIUM, 2015-10-21)
  By following the most recent trend and progress in analog signal processing, this habilitation thesis deals with the latest developments in areas such as single-ended and fully-differential first-order all-pass filter ...
 • Multifunkční elektronicky nastavitelné filtry KHN 

  Harsa, Jan
  V této bakalářské práci jsou řešeny a prezentovány některé typy KHN filtrů s různými aktivními prvky v proudovém, napěťovém i smíšeném módu. Velká pozornost je věnována použití tzv. diamantového tranzistoru, který v těchto ...
 • Návrh filtrů v proudovém, napěťovém a smíšeném módu s OZ pomocí autonomních obvodů 

  Jašek, František
  Tato bakalářská práce popisuje postup při návrhu kmitočtových filtrů s operačním zesilovačem pomocí autonomního zapojení. Nejprve je tu uveden postup odvození zobecněných autonomních obvodů s operačním zesilovačem, ze ...
 • Návrh nových aktivních filtrů pomocí grafů signálových toků 

  Jašek, František
  Tato diplomová práce popisuje návrh kmitočtových filtrů pomocí grafu signálových toků. V práci jsou u moderních prvků, jako jsou GVC (zobecněný napěťový konvejor), GCC (zobecněný proudový konvejor), CF (proudový sledovač), ...
 • Nekonvenční obvodové prvky pro návrh příčkových filtrů 

  Shaktour, Mahmoud
  Kmitočtové filtry jsou lineární elektrické obvody, které jsou využívány v různých oblastech elektroniky. Současně tvoří základní stavební bloky pro analogové zpracování signálů. V poslední dekádě bylo zavedeno množství ...
 • New voltage-mode universal filter and sinusoidal oscillator using only single DBTA 

  Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Vrba, Kamil; Lattenberg, Ivo (Taylor & Francis, 2010-04-01)
  In this article, a new voltage-mode second-order universal frequency filter and sinusoidal oscillator using only single differential-input buffered and transconductance amplifier (DBTA) is presented. The proposed voltage-mode ...
 • Přímá realizace přenosové funkce obvody s moderními funkčními bloky 

  Vyskočil, Jiří
  Tématem mé bakalářské práce je přímá realizace přenosové funkce obvody s moderními funkčními bloky. Jedná se o návrh multifunkčních kmitočtových filtrů. Výhodou přímé realizace přenosové funkce je např. snadná modifikace ...
 • Syntéza frekvenčních filtrů se schopností elektronické rekonfigurace 

  Theumer, Radek
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu frekvenčních filtrů s elektronickou rekonfigurací jejich přenosové funkce. Cílem bylo navrhnout nové filtrační struktury v napěťovém i proudovém módu s využitím vhodné návrhové ...
 • Vícefunkční přeladitelný aktivní filtr. 

  Šotner, Roman
  Diplomová práce se zabývá návrhem ARC multifunkčních filtrů používajících moderní funkční bloky. Tyto bloky jsou například rychlé napěťové operační zesilovače (OZ), transadmitanční zesilovače (OTA), proudové konvejory ...