Now showing items 1-1 of 1

  • Zkulturnění krajiny 

    Michálková, Kateřina
    Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma zabývající se krajinou a vztahem člověka k ní. Zvolené území je nepoužívaná venkovská krajina, v současné chvíli téměř bez využití. Projekt se mimo jiné zabývá návrhem místně ...