Now showing items 1-2 of 2

  • Systémy širokopásmového přenosu po energetických sítích 

    Svoboda, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na shromáždění základních poznatků z oblasti PLC systémů. Zkoumá současnou problematiku v oblasti komunikace po energetických napájecích sítích. Jejím cílem je poskytnout ucelené informace o ...
  • Technologie PLC v systémech sběru dat 

    Kolář, Jan
    Bakalářská práce je zaměřena na použití technologie PLC ve sběru dat. V první části jsou zpracované informace o PLC komunikaci a je proveden rozbor druhů PLC komunikace se zaměřením na úzkopásmovou, její vlastnosti a~druhy ...