Now showing items 1-2 of 2

  • Úzkopásmová PLC komunikace s modemy Yitran 

    Chernikau, Ivan
    Tato bakalářské práce se převážně věnuje úzkopásmovému přenosu dat energetickými sítěmi nízkého napětí. Byly probrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silnoproudých vedeních přináší. Pak byly rozebrány možnosti ...
  • Úzkopásmový přenos dat po energetických sítích 

    Valenta, Jaroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá převážně úzkopásmovým přenosem dat po energetických sítích nízkého napětí. Nejprve jsou rozebrány možnosti, které nám úzkopásmový přenos dat po silových vedeních přináší, dále pak druhy šumů, ...