Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční řešení řízení formulového vozu 

    Červenka, Filip
    Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh řízení pro vozy Dragon 4 a Dragon 5. Práce analyzuje principy spojené s konstrukcí systému řízení, jako vratný moment, změna odklonu vlivem zatáčení či změna výšky čepu, ...
  • Optimalizace nastavení závodního vozu simulátoru TORCS 

    Srnec, Pavel
    Tato práce pojednává o přírodních optimalizačních technikách, které jsou využity pro řešení problému nastavení závodního vozu. Nejdříve jsou v rámci optimalizačních technik představeny evoluční algoritmy. Největší důraz ...