Now showing items 1-5 of 5

 • Interaktivní vizualizace XML 

  Onderko, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivní vizualizace XML a problematikou práce s nativní XML databází. Je zde popsána technologie XML včetně způsobů jejího zpracování, nativní XML databáze, metody vizualizace ...
 • Nativní XML Databáze 

  Piwko, Karel
  XML je de facto standardem pro výměnu informací na Internetu, mezi aplikacemi a podniky. Při jeho ukládání máme na výběr techniky umožnující použítí relačních databází a nebo nativní XML databáze, jejichž XML datový model ...
 • Perzistence XML v relační databázi 

  Boháč, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření klienta xDB databáze se schopností vizualizace a správy XML dokumentů a schémat. Úvodní část se věnuje seznámení s jazykem XML, schématy XML (DTD, XML Schema, RelaxNG aj.) a se ...
 • Temporální XML databáze 

  Kunovský, Tomáš
  Primárním cílem práce je implementace temporální XML databáze v jazyce Java. Jsou zde popsány databáze ukládající XML dokumenty a temporální databáze s důrazem na jejich dotazovací jazyky a je zde rozebrána problematika ...
 • Transformace a perzistence XML v relační databázi 

  Hernych, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou efektivního ukládání a dotazování XML dokumentů v relační databázi. Nejprve jsou rozebrány technologie spojené s jazykem XML, zejména jazyky pro definici schématu XML dokumentů ...