Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava historických geopolymerů 

    Šrámková, Eva
    Diplomová práce studuje historická pojiva na bázi geopolymerů. Práce si klade za úkol najít vhodné materiálové kompozice především z přírodních jílových minerálů (kaolinit, bentonit) a jejich modifikací (metakaolin). Tato ...