Now showing items 1-2 of 2

  • Revitalizace toku rybím přechodem 

    Šuba, Dušan
    Tato diplomová práce má dvě části. První část obsahuje základní druhy rybích přechodů. Druhá část se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Dřevnici v obci Louky. V programu HEC-RAS byla nasimulována situace, kdy je rybí ...
  • Revitalizace toků rybími přechody 

    Šuba, Dušan
    Tato bakalářská práce má tři části. První část popisuje důvod, proč stavíme rybí přechody a co je to revitalizace. Druhá část se zabývá druhy rybích přechodů. Poslední třetí část je věnována konkrétně jednomu rybímu přechodu ...