Now showing items 1-7 of 7

 • Mobilní zařízení navigované inteligentní sítí 

  Barna, Andrej
  Práca sa zaoberá problematikou navigovania v budovách za využitia bezdrôtových senzorových sietí. Pri riešení sa aplikujú znalosti z multiagentných inteligentných systémov. Pre beh agentov v senzorových uzloch sa využíva ...
 • Navigace v městské hromadné dopravě 

  Turic, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou cestovania v mestskej hromadnej doprave. V prvej časti autor informuje hlavne o podobných aplikáciách a teórií potrebnej k pochopeniu problematiky. V druhej časti autor popisuje ...
 • Navigační systém do budov na mobilním zařízení 

  Žiška, Peter
  {Práca je zameraná na návrh a vytvorenie postupu pre jednoduchšie nasadenie navigačného systému do budov. Výsledné riešenie sa skladá z dvoch častí: pomocného nástroja pre tvorbu lokalizačných a navigačných podkladov a ...
 • Plánování cesty pomocí Voronoiových diagramů 

  Živčák, Adam
  Náplňou tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia zásuvného modulu pre plánovanie cesty do robotického operačného systému s využitím Voronoiových diagramov. Plánovanie cesty prebieha v prostredí ktoré je pre robota ...
 • Plánování letové trajektorie pro bezpilotní letadla 

  Horeličan, Tomáš
  Táto práca sa venuje problematike plánovania kompletnej letovej trajektórie (tzn. horizontálnej a vertikálnej zložky) pre bezpilotné lietadlá (UAV) s hlavnou požiadavkou na udržovanie konštantnej výšky a odstupu od terénu. ...
 • Strojové chápání map a výpočet optimální cesty 

  Kršák, Pavol
  Práca sa zaoberá vytvorením softvérového nástroja, ktorý za asistencie ľudského elementu extrahuje dáta potrebné na navigáciu v teréne z rastrovej mapy pre orientačný beh. Na dosiahnutie cieľa je nevyhnutné rozsegmentovať ...
 • Vizuální navigace vozidla 

  Jaššo, Kamil
  Práca pozostáva z rešerše známych riešení navigácie autonómne riadeného vozidla. V práci sú hlbšie popísané možnosti riadenia takéhoto vozidla, a využitie snímačov v autonómne riadených vozidlách. Z ...