Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce lidské ruky a jednotlivých prstů ve videosekvencích 

    Šulek, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou detekce lidské ruky ve vidosekvencích, zejména její navigací a správného rozložení prstů. V úvodních kapitolách je uveden přehled biometrických vlastností, rozvedeny součásti ...