Now showing items 1-19 of 19

 • Administrativní a výrobní objekt 

  Hándl, Vítězslav
  V zadané bakalářské práci jsem řešil návrh a posouzení ocelové konstrukce dvoupodlažního objektu administrativně výrobního charakteru o půdorysných rozměrech 44x12,5m a výškou 9,225m. Objekt je tvořený jako halová konstrukce ...
 • Administrativní centrum 

  Dohnal, Filip
  Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce vícepodlažního objektu pro administrativní účely v Novém Jičíně. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 54 x 72 m, se zastřešeným atriem uprostřed. Budova má 6 nadzemních ...
 • Architectural Design as a Tool of Social Integration 

  Kripnerová, Karolína (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Uvedený výzkum si klade za cíl prozkoumat úlohu architektury na poli sociální integrace, v prevenci bezdomovectví. Představuje stav problematiky a cílovou skupinu, na kterou je výzkum zaměřen - na mladé lidi vycházející z ...
 • Autosalon 

  Kopal, Marek
  Zadáním mé diplomové práce byl návrh tří variant ocelové konstrukce objektu autosalonu. Půdorysné rozměry celé konstrukce jsou 56 x 40 m. Objekt dosahuje výšky 21 m nad okolní terén. Objekt tvoří administrativní část ...
 • Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce 

  Kopec, Jan
  Práce se zabývá problematikou hodnocení aktuálního stavu existujících konstrukcí. V teoretické části práce jsou objasněny normy pro navrhování a provádění betonových staveb, které specifikují, pro jaké materiály a druhy ...
 • Muzejní expozice ve Frýdlantu nad Ostravicí 

  Hýblová, Kateřina
  Zadáním mé bakalářské práce byl návrh nosné ocelové konstrukce haly pro účely muzea. Půdorysný rozměr konstrukce je 18 x 30m se vzdálenosti příčných vazeb 6m. Výška příčných vazeb je proměnná. Skládá se z plnostěnných ...
 • Navrhování asfaltových směsí se zaměřením na odolnost proti účinkům vody 

  Kalfeřt, Martin
  V této práci byly popsány a zkoušeny základní materiály pro návrh asfaltové směsi. Asfaltová směs byla podrobena různým zkouškám a na závěr na odolnost vůči vodě.
 • Nádražní hala 

  Dušková, Jitka
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce nádražní haly, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován do intravilánu města Ústí nad Orlicí. Ocelovou konstrukci tvoří střední loď o rozměrech ...
 • Nosná konstrukce autosalonu 

  Náplava, Ondřej
  Předmětem této práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce autosalonu, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován v intravilánu města Uherské Hradiště. Ocelovou konstrukci tvoří dva objekty (hlavní a vedlejší), ...
 • Obchodní centrum 

  Soudek, Jan
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce obchodního centra v Chrudimi v Pardubickém kraji. Obchodní centrum bylo navrženo jako trojlodní se společným prostorem. Každá z lodí má půdorysné ...
 • Objekt pro gumárenskou výrobu v Odrách 

  Dohnal, Filip
  Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce haly pro průmyslovou výrobu v Odrách. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 48 x 56 m, se sedlovou střechou o mírném sklonu a výškou hřebene 10,6 m. Objekt je dvoulodní, ...
 • Objekt pro kovovýrobu v Litomyšli 

  Hurych, Marek
  Zadáním mé bakalářské práce byl návrh nosné ocelové konstrukce haly pro účely objektu pro kovovýrobu. Půdorysný rozměr konstrukce je 16x30m se vzdáleností příčných vazeb 6m. Výška příčných vazeb je proměnná. Skládá se z ...
 • Objekt pro sportovní účely 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu pro sportovní účely ve dvou variantách. Objekt je situován v intravilánu města Holešov. Primárně je kladen důraz na splnění účelu konstrukce a jeho ...
 • Pavilon moderního umění 

  Hýblová, Kateřina
  Zadáním mé diplomové práce byl návrh dvou variant ocelové konstrukce objektu pro účely pavilonu moderního umění. Půdorysný rozměr konstrukce je 52,5 x 24 m. Celá konstrukce obou variant je nesena čtyřmi čtyřbokými příhradovými ...
 • Sportovní hala 

  Soudek, Jan
  Předmětem práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly na basketbal v lokalitě města Chrudim. Půdorysné rozměry objektu jsou 35 x 57 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba tvořena příhradovým vazníkem o rozpětí ...
 • Sportovní hala v Olomouci 

  Hrycík, Martin
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce sportovní haly pro lokalitu Brno. Hala má obdélníkový půdorys o rozměrech 42 x 24 m a výšku 11 m. Příčnou vazbu tvoří válcový příhradový vazník o rozpětí 24 m uložený na ...
 • Sportovní hala v Soběšovicích 

  Fojtík, Petr
  V práci jsem řešil návrh a posouzení nosné konstrukce sportovní haly o půdorysných rozměrech 30x45 m a výškou 15,5 m. Hala je vytvořena jako příhradová konstrukce tvořená příčnými vazbami, které jsou osově vzdálené 9 m. ...
 • Výstavní pavilon 

  Španihel, Jiří
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce výstavního pavilonu situovaného na brněnském výstavišti, včetně porovnání s druhou variantou. Při návrhu byl kladen důraz zejména na dodržení ...
 • Založení výrobního zařízení v hale 

  Minarčík, Jan
  Předmětem práce je návrh založení výrobního zařízení, zvolení vhodné metody založení, a to tak aby byly respektovány okrajové podmínky návrhu. V první části práce je uveden teoretický základ zvolené technologie speciálního ...