Now showing items 1-1 of 1

  • Obsah aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách 

    Maňáková, Adriena
    Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách. V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný výrobek. Dále jsou charakterizovány ...