Now showing items 1-4 of 4

 • Asymetrická odezva na tahové a tlakové zatěžování neželezných kovů 

  Čavojec, Martin
  Bakalářská práce se zabývá asymetrickou odezvou na tahové a tlakové zatěžování neželezných kovů, jmenovitě hořčíkových slitin. Popisuje základní problematiku zkoušek tahem a tlakem, experimentální stanovením asymetrické ...
 • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

  Prudíková, Alena
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
 • Technologie galvanické anodizace neželezných kovů a slitin 

  Remešová, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na teoretický popis technologie anodické oxidace hliníku, hořčíku, zinku a jejich slitin. V práci jsou podrobně popsány metody tvorby oxidické vrstvy a chemické procesy, ke kterým během anodizace ...
 • Technologie tváření neželezných materiálů 

  Zuhla, Michal
  Tato práce je zaměřena na plošné tváření zejména neželezných kovů. Jsou zde popsány metody stříhání, tažení a ohýbání. U každé z těchto metod je uvedena stručná charakteristika a její problematika. Dále jsou zde uvedeny ...