Now showing items 1-1 of 1

  • Vodivá keramika v olověných akumulátorech 

    Šrut, Martin
    Olověné akumulátory jsou nejvyužívanějšími sekundárními elektrochemickými zdroji elektrické energie. Jejich základní princip zůstává již po několik let stejný, vyvíjí se pouze jejich provozní parametry. Olověné akumulátory ...