Now showing items 1-8 of 8

 • Analysis of the influence of input data uncertainties on determining the reliability of reservoir storage capacity 

  Marton, Daniel; Starý, Miloš; Menšík, Pavel (De Gruyter Open, 2015-10-06)
  The paper contains a sensitivity analysis of the influence of uncertainties in input hydrological, morphological and operating data required for a proposal for active reservoir conservation storage capacity and its achieved ...
 • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

  Švihálek, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
 • Měření průtoku tekutin pomocí normalizovaných clon 

  Krátká, Lucie
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku tekutin za pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu v průmyslovém odvětví. V úvodu se bakalářská práce zabývá vysvětlením principu ...
 • Nejistoty měření a statistické modely 

  Šalda, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na nejistoty měření, hlavně potom na rozdělení pravděpodobnosti u jednotlivých typů měření pro výpočet dílčí nejistoty typu B.
 • Problematika měření malých AC napětí 

  Balázs, Ladislav
  Tato práce se zabývá problematikou měření malých střídavých napětí Cílem práce je v první části obecně přiblížit problematiku vlivů na měření malých střídavých napětí a provedení konkrétního měření dle pokynů ČMI. V další ...
 • Přesnost nepřímých měření 

  Urbánek, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na základní modely nepřímých měření a metodiku analýzy nejistot. Součástí je rovněž jednoduchý model, přibližující vybraný charakteristický případ pro potřeby výuky.
 • Software pro zpracování dat hlukoměru 

  Kříž, Petr
  Tato práce se zabývá měřením a vyhodnocováním hluku. Jsou zde shrnuty základní pojmy akustiky a popsány metody měření a vyhodnocování hluku se zaměřením na nejistoty měření. Součástí práce je realizace softwaru v Matlabu ...
 • Vliv hydrologických a provozních nejistot na komplexní vodohospodářské řešení údolní nádrže 

  Havlík, Martin
  Tématem práce je vodohospodářské řešení zásobního a retenčního objemu vodní nádrže Hanušovice na řece Krupá. V rámci práce se provede výpočet zásobního a retenčního objemu uvažované nádrže. K výpočtu objemů zásobního a ...