Now showing items 1-2 of 2

  • Technologie a metody dokončování rovinných ploch 

    Hanzlík, Václav
    Tato práce je zaměřena na technologie dokončování rovinných ploch, jsou zde popsány jednotlivé metody a zhodnocení těchto metod na výslednou jakost povrchu, včetně jejich výhod a nevýhod pro použití ve strojírenské praxi. ...
  • Technologie svařování svazkem elektronů 

    Skalka, Jan
    Bakalářská práce je věnována rozboru technologie svařování elektronovým paprskem. Jedná se o nekonvenční metodu svařování, vyznačující se vysokou kvalitou svaru a úzkou tepelně ovlivněnou oblastí svařovaných dílů. Své ...