Now showing items 1-2 of 2

  • Řezání vodním paprskem 

    Odehnal, Ondřej
    Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...
  • Třískové a netřískové obrábění 

    Hordějčuk, Jakub
    Vytvořit jakoukoliv součást je možné mnoho způsoby, volba konkrétního způsobu závisí na mnoho faktorech. Cílem práce je představit v současné době nejčastěji používané metody obrábění. Postupně jsou představeny nejvyužívanější ...