Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza vybraných ukazatelů Masarykova onkologického ústavu 

  Tušková, Anna
  Předmětem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů nemocnice Masarykův onkologický ústav v letech 2004 až 2012. V teoretické části jsou uvedena základní východiska týkající se časových řad. Praktická část je zaměřena ...
 • Analýza vybraných ukazatelů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pomocí časových řad 

  Kučera, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. pomocí časových řad. V teoretické části jsou objasněny základní východiska potřebná k úspěšnému provedení analýzy. Praktická ...
 • Design lůžka pro anesteziologicko-resustitační oddělení (ARO) 

  Andrášová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem designu speciálního nemocničního lůžka určeného pro anesteziologicko-resuscitační oddělení. Návrh vychází z normy ČSN EN 60601-2-52. Lůžko je přizpůsobeno použití na ...
 • Design mobilního rentgenu 

  Stejskal, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vytvořením designu mobilního nemocničního rentgenu. Na základě provedených analýz jsou navženy tři variantní studie designu, ze kterých je následně vybrána a detailně rozpracována finální varianta. ...
 • Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy 

  Promna, Denisa
  Hlavní myšlenkou bylo zvolit si dítě jako měřítko návrhu. Zahloubat se v jeho světě a jeho vnímání prostoru - mít na paměti jeho potřeby. Jak vypadalo místo, kam by se jelo zotavit z dýchacích obtíží? Bylo v nemocnici? Co ...
 • Inovace manažerských činností v nemocnici Vsetín 

  Měkynová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá personálním managementem v nemocnici Vsetín. Speciálně je zaměřena na popis základních úkolů personálního managementu, které zahrnují analýzu pracovního místa a kompetencí, získávání a výběr ...
 • Klimatizace zdravotnického provozu 

  Frčka, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických zařízení pro operační sály a zázemí přiléhajících čistých prostor, čistých chodeb, místností pro přípravu pacienta a jeho očistu atd.. Vzduchotechnická zařízení jsou ...
 • Lázně 

  Feňo, Radomír
  Diplomová práce se zabývá následnou lůžkovou péčí za pomocí fyzioterapie, které je v České republice žalostný nedostatek. Lokalita na Červeném kopci je vhodná z hlediska dostupnosti, leží mezi dvěma největšími brněnskými ...
 • Návrh informačního systému 

  Nečas, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout dílčí segment informačního systému pro fakultní nemocnici Brno, který bude sledovat nápor na jednotlivé ambulance a pohyby hospitalizovaných pacientů v rámci celé organizace.
 • Návrh informačního systému 

  Nečas, Jan
  Cílem této diplomové práce je navrhnout informační systém pro správu identit, který bude poskytovat správu jejich životního cyklu s napojením na personální systém. Správu oprávnění a rozhraní pro napojení systémů fungujících ...
 • Návrh na zřízení podnikové školky 

  Bumbálková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro zřízení podnikové školky. Dále analyzuje současný stav a zájem o firemní školku z řad zaměstnanců v konkrétní nemocnici v Brně. V závěru práce navrhuji řešení, ...
 • Návrh větrání jednoho podlaží nemocniční budovy 

  Křenek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem klimatizace dvou operačních sálů a zázemí operačních sálů. V práci je zpracován úvod do problematiky větrání prostor s definovaným stavem prostředí. Diplomová práce se skládá z výpočtového ...
 • Nemocnice Trutnov, Pavilon B - hrubá vrchní stavba 

  Kratěna, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně-technologické řešení hrubé vrchní stavby pavilonu B, nacházející se v areálu nemocnice Trutnov. Jedná se o čtyřpodlažní železobetonový monolitický skelet. Práce obsahuje technickou ...
 • Nosná konstrukce nemocničního pavilonu 

  Hůrka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných částí nosné konstrukce nemocničního pavilonu. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s dodatečně provedeným samonosným obvodovým pláštěm. Vybranými částmi konstrukce jsou ...
 • Optimalizace výpočtu celkového počtu stání 

  Tillhonová, Veronika
  Diplomová práce ,,Optimalizace výpočtu celkového počtu stání“ je věnována problému stanovení počtu parkovacích stání. Cílem je aktualizace účelových jednotek u vybraných budov a optimalizace součinitelů v celkovém výpočtu ...
 • Podnikatelský záměr Rehabilitačního centra Znojmo 

  Domanižová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro již existující firmu, která funguje od 90. let v rehabilitační oblasti zaměřené především na děti do věku 15 let. Práce se skládá z teoretických ...
 • Přístavba onkologického centra FN Brno - hrubá spodní stavba 

  Gottvaldová, Denisa
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení etapy hrubé spodní stavby onkologického centra Fakultní nemocnice v Brně. Obsahem práce je technická zpráva stavebně - technologického projektu, návrh ...
 • Správa pacientských dat v nemocničním informačním systému Clinicom 

  Jirásková, Kristýna
  Nemocniční informační systémy slouží k ukládání pacientských dat a k jejich sdílení. Mají několik výhod. Lékaři mají okamžitě přístupnou anamnézu, která pomáhá k rychlejší diagnostice, zabraňuje nadbytečnému plýtvání léky ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Koc, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu logistické koncepce dopravní zdravotní služby Nemocnice Znojmo. Obsahuje teoretickou část popisující logistiku, analyzuje současnou situaci podniku a dále jsou v práci uvedeny změny, ...
 • Vzduchotechnika čistého prostoru 

  Faltys, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro čisté prostory operačních sálů a prostory nezbytně nutné k zajištění provozu těchto sálů. Zařízení je navrženo tak, aby splňovalo hygienické, provozní a ...